Đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Long Thành


Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 6 năm 2019 - 2020 phòng GD&ĐT Long Thành với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (NB) Kim loại dùng đầu tiên của người Phùng Nguyên – Hoa Lộc

A. Thiếc.

B. Kẽm. 

C. Đồng. 

D. Sắt.

Câu 2. (TH) Chế độ thị tộc phụ hệ là chế độ

A. gồm những người cùng chung huyết thống sống với nhau và người đàn ông làm chủ.

B. gồm những người cùng chung huyết thống sống với nhau và người đàn bà làm chủ.

C. gồm những người không chung huyết thống sống với nhau và người đàn ông làm chủ.

D. gồm những người không chung huyết thống sống với nhau và người đàn bà làm chủ.

Câu 3. (NB) Kinh đô Văn Lang ở

A. Thăng Long (Hà Nội).

B. Bạch Hạc (Phú THọ).

C. Phong Châu (Phú Thọ).

D. PhongKhê (Cổ Loa).

Câu 4. (TH) Cư dân Văn Lang lại ở nhà sàn vì muốn

A. tránh thú dữ.

B. chống kẻ thù.

C. ở nhà cao ráo.

D. thuận lợi để ca hát, nhảy múa.

Câu 5. (TH) Tại sao An Dương Vương thất bại trước quân xâm lược?

A. Quân giặc quá mạnh.

B. Thiếu vũ khí, quân đội non yếu.          

C. Thiếu cảnh giác trước kẻ thù.

D. Mất nỏ thần.

Câu 6. (TH) Nước Văn Lang ra đời vì:

A. xã hội phân hóa giàu nghèo, nhu cầu trị thủy.

B. nhu cầu trị thủy, chống giặc ngoại xâm.

C. xã hội phân hóa giàu nghèo, nhu cầu chống ngoại xâm.

D. nhu cầu trị thủy, chống ngoại xâm, xã hội phân hóa giàu nghèo.

Câu 7. (NB) Thành Cổ Loa do ai xây dựng?

A. Hùng Vương.

B. An Dương Vương.

C. Triệu Đà.

D. Triệu Việt Vương.

Câu 8. (TH) Tại sao gọi là Âu Lạc?

A. Ghép tên hai tộc người Tây Âu và Lạc Việt.

B. Muốn an cư lạc nghiệp.

C. Cư dân chủ yếu là người Tây Âu.

D. Cư dân chủ yếu là người Lạc Việt.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Tại sao nghề nông trồng lúa nước ra đời có vai trò rất quan trọng đối với người Việt? (2 điểm)

Câu 2. Trình bày cuộc kháng chiến chống quân Tần. (1,5 điểm)

Câu 3. Em hiểu thế nào về câu nói của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Liên hệ trách nhiệm bản thân. (2,5 điểm)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Thực hiện bởi Ban chuyên môn Loigiaihay.com.com

I. TRẮC NGHIỆM

1.C

2.A

3.B

4.A

5.C

6.D

7.B

8.A

 Câu 1.

Phương pháp: sgk lịch sử 6, trang 32

Cách giải:

Kim loại dùng đầu tiên của người Phùng Nguyên – Hoa Lộc là đồng.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: giải thích

Cách giải:

Chế độ thị tộc phụ hệ là chế độ gồm những người cùng chung huyết thống sống với nhau và người đàn ông làm chủ.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk lịch sử 6, trang 36

Cách giải:

Kinh đô Văn Lang ở Bạch Hạc (Phú THọ).

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: giải thích

Cách giải:

Cư dân Văn Lang lại ở nhà sàn vì muốn tránh thú dữ.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: giải thích

Cách giải:

An Dương Vương thất bại trước quân xâm lược vì thiếu cảnh giác trước kẻ thù.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: giải thích

Cách giải:

Nước Văn Lang ra đời để điều hòa mâu thuẫn giai cấp và giải quyết các yêu cầu trị thủy, chống ngoại xâm.

Chọn: D

Câu 7.

Phương pháp: sgk lịch sử 6, trang 43

Cách giải:

An Dương Vương cho xây dựng ở Phong Khê một khu thành đất lớn mà người sau gọi là Loa thành hay thành Cổ Loa.

Chọn: B

Câu 8.

Phương pháp: giải thích

Cách giải:

Tên nhà nước Âu Lạc xuất phát từ việc ghép tên hai tộc người Tây Âu và Lạc Việt. => Điều này thể hiện tinh thần hợp nhất dân tộc.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: giải thích

Cách giải:

- Thóc lúa đã trở thành lương thực chính của người Việt.

- Nghề nông trồng lúa nước ra đời góp phần làm cho cuộc sống của con người được ổn định hơn, các đồng bằng màu mỡ của các con sông lớn như sông Hồng, sông Mã, sông Cả,… dần trở thành nơi định cư lâu dài của người Việt.

Câu 2.

Phương pháp: sgk lịch sử 6, trang 41

Cách giải:

* Hoàn cảnh:

- Vào cuối thế kỉ III TCN - đời vua Hùng thứ 18, đất nước Văn Lang suy yếu.

- Năm 218 TCN, vua Tần sai quân đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi.

* Diễn biến:

- Năm 214 TCN, quân tần tiến đánh Văn Lang.

- Nhân dân ta kiên quyết kháng chiến.

* Kết quả: Nhà Tần phải hạ lệnh bãi binh. Cuộc kháng chiến chống Tần của ta thắng lợi.

Câu 3.

Phương pháp: liên hệ

Cách giải:

* Suy nghĩ về câu nói của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

- Các Vua Hùng là những người đầu tiên viết nên những trang sử vẻ của dân tộc ta và truyền nối cho muôn đời con cháu đến hôm nay và cả mai sau. Vậy nên, tưởng nhớ và biết ơn các Vua Hùng là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của mỗi người dân Việt Nam.

- Mỗi tấc đất này đều phải đổi bằng núi xương, sông máu và mồ hôi của các thế hệ người Việt Nam ta. Bởi vậy, “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”! Đây là bổn phận, là tình cảm, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của tất cả những ai mang dòng máu Lạc Hồng.

* Trách nhiệm của bản thân:

- Chăm chỉ học tập để sau này đem những kiến thức, hiểu biết của mình góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Luôn sống đoàn kết, giúp đỡ mọi người để xây dựng khối đoàn kết chung.

- Đấu tranh chống lại các biểu hiện diễn biến hòa bình, các hoạt động đi ngược lại nền hòa bình, độc lập, thống nhất mà các thế hệ cha anh đi trước đã đánh đổi xương máu để xây dựng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí