Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 6 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 6 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Triệu Đà chia Âu Lạc thành hai quận nào vào năm 179 TCN?

A. Giao Chỉ và Cửu Châu.

B. Cửu Chân và Giao Châu.

C. Giao Chỉ và Cửu Chân.

D. Cửu Chân, Nhật Nam.

Câu 2. Theo chính sách của nhà Hán vào năm 111 TCN, đứng đầu các quận là

A. Thứ sử.

B. Thái thú, Đô úy.

C. Lạc tướng.

D. Huyên lệnh.

Câu 3. Chính sách đàn áp và vơ vét của cải của nhân dân ta do từ khi Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ đã tác động như thế nào đến cuộc sống của nhân dân ta?

A. Nhân dân ta vùng dậy khởi nghĩa mạnh mẽ.

B. Tầng lớp nô lệ và công nhân ngày càng tăng.

C. Cuộc sống của nhân dân càng thêm khổ cực.

D. Cơ cấu xã hội có sự biến đổi sâu sắc.

Câu 4. Mùa xuân năm 40 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử nước ta?

A. Hai Bà Trưng kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

B. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

C. Hai Bà Trưng xây dựng chính quyền tự chủ.

D. Hai Bà Trưng tập trung chuẩn bị lực lượng kháng chiến.

Câu 5.Châu” dưới thời kì Bắc thuộc là đơn hành chính

A. gồm nhiều huyện.

B. giống tỉnh ngày nay.

C. trên cấp huyện.

D. trên cấp quận.

Câu 6. Hai Bà Trưng đã dựng cở khởi nghĩa và nhanh chóng làm chủ địa điểm nào đầu tiên?

A. Hát Môn.                B. Mê Linh.

C. Luy Lâu.                D. Cổ Loa.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Trình bày các chính sách cai trị và bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân ta.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

C

B

C

B

D

B

Câu 1.

Phương pháp: Dựa vào hành động của Triệu Đà vào năm 179 TCN để trả lời.

Cách giải:

Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận là Giao Chỉ và Cửu Chân.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: Dựa vào chính sách của nhà Hán trong năm 111 TCN để trả lời.

Cách giải:

Năm 111 TCN, nhà Hán quy định:

- Đứng đầu châu là: Thứ sử.

- Đứng đầu quân là: Thái úy coi việc chính trị, Đô úy coi việc quân sự.

- Đứng đầu huyện là: Lạc tướng.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 34.

Cách giải:

Năm 34, Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ. Tên này đã ra sức đàn áp và vơ vét của cải của nhân dân ta, khiến cho nhân dân ta ngày càng thêm khổ cực. Đây chính là tác động của những chính sách do Tô Định thực hiện đến cuộc sống của nhân dân ta.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 35.

Cách giải:

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 34.

Cách giải:

Châu là đơn vị hành chính trên cấp quận.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 35.

Cách giải:

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh; sau đó từ Mê Linh tiến đánh Cổ Loa và Luy Lâu.

Chọn: B

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 47.

Cách giải:

Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc, lập thành châu Giao, đặt các chức quan Thứ sử, Thái thú, Đô uý (người Hán) cai trị, nhằm xoá bỏ nhà nước Âu Lạc, xem Âu Lạc là một vùng đất của Trung Quốc.

+ Ở các huyện, nhà Hán vẫn cho các lạc tướng cai quản như cũ với âm mưu “Dùng người Việt trị người Việt”.

+ Chúng đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở Âu Lạc cùng với người Việt, bắt người Việt phải theo phong tục, tập quán của người Hán nhằm biến người Việt thành người Hán (đồng hoá nhân dân ta, tiêu diệt hoàn toàn dân tộc ta).

- Chính sách bóc lột:

+ Nhà Hán bóc lột nhân dân ta rất nặng nề, chúng đánh thuế nặng (đặc biệt là thuế muối, thuế sắt), …

+ Bắt nhân dân ta cống nạp sản vật quý hiếm: ngà voi, đồi mồi, sừng tê giác, …

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài