Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết

Bài 1 trang 79 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC với BC = a;AC = b;AB = c và a = b. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 74 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính độ dài các cạnh chưa biết trong các tam giác sau:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 69 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính giá trị của

Xem chi tiết

Bài 2 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 79 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính các góc chưa biết của tam giác ABC trong các trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 74 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

a) Tính các góc, các cạnh còn lại của tam giác ABC b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC

Xem chi tiết

Bài 2 trang 69 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Bài 3 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Bất đẳng thức nào sau đây là bất đẳng thức đúng?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 79 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Để xác định chiều cao của một tòa nhà cao tầng, một người đứng tại điểm M, sử dụng giác kế nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng

Xem chi tiết

Bài 3 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính góc lớn nhất của tam giác ABC, biết các cạnh là a = 8,b = 12,c = 6

Xem chi tiết

Bài 3 trang 69 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm góc alpha trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào đúng?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 79 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Một vệ tinh quay quanh Trái Đất, đang bay phía trên hai trạm quan sát ở hai thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính khoảng cách giữa hai điểm P và Q của một hồ nước (hình 7). Cho biết từ một điểm O cách hai điểm P và Q lần lượt là 1400 m và 600 m người quan sát nhìn thấy một góc

Xem chi tiết

Bài 4 trang 69 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC có BC = a,CA = b,AB = c. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 79 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính khoảng cách AB giữa nóc hai tòa cao ốc. Cho biết khoảng cách từ hai điểm đó đến một vệ tinh viễn thông lần lượt là 360 km, 340 km và góc nhìn từ vệ tinh đến A và B

Xem chi tiết

Bài 5 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC với BC = a;AC = b;AB = c. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 69 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Chứng minh rằng với mọi góc, ta đều có:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất