Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu dữ liệu - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 122 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của các mẫu số liệu sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 122 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của các số liệu sau:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 122 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tổng lượng mưa trong năm tại một trạm quan trắc đặt tại Nha Trang từ 2010 đến 2020 được thể hiện trong biểu đồ sau ( đơn vị: mm).

Xem chi tiết

Bài 4 trang 122 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Số huy chương vàng và bạc trong các giải thể thao quốc tế mà đoàn thể thao Việt Nam đạt được tại các giải đấu ở Châu Á trong các năm từ năm 2010 đến 2019 được thống kê ở bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 123 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Bảng sau ghi lại độ tuổi của 2 nhóm vận động viên tham gia một cuộc thi

Xem chi tiết

Bài 6 trang 123 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Minh và Thủy ghi lại số thư điện tử mà mỗi người nhận được mỗi ngày trong 10 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên từ tháng 01/2021 ở bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 123 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Bạn Út ghi lại khối lượng của một số quả xoài Keo và xoài Thanh Ca ở bảng sau (đơn vị: gam)

Xem chi tiết

Bài 8 trang 124 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Số đơn vị hành chính cấp quận/huyện/thị xã của các tỉnh/thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và khu vực Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2019 được cho như sau:

Xem chi tiết