Bài tập cuối chương II - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 34 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Bạn Danh để dành được 900 nghìn đồng. Trong một đợt ủng hộ trẻ em mồ côi, Danh đã lấy ra x tờ 50 nghìn đồng, y tờ tiền 100 nghìn đồng để trao tặng. Một bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc với x, y là:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 34 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 34 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Miền không gạch chéo (không kể bờ d) trong hình 11 là miền nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau đây:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 34 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Miền tam giác không gạch chéo trong hình 2 là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình nào dưới đấy?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 35 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Biểu thức F = 2x - 8y đạt GTNN bằng bao nhiêu trên miền đa giác không gạch chéo trong hình 3?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 35 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Biểu thức F = 5x + 2y đạt GTLN bằng bao nhiêu trên miền đa giác không gạch chéo trong hình 3?

Xem chi tiết

Bài 1 trang 35 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm bất phương trình có miền nghiệm là miền không gạch chéo (kể cả bờ d) trong hình 4 (mỗi ô vuông có cạnh là 1 đơn vị)

Xem chi tiết

Bài 2 trang 35 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Đường thẳng 4x + 3y = 12 và hai trục tọa độ chia mặt phẳng Oxy thành các miền như hình 5. Hãy tìm hệ bất phương trình có miền nghiệm là miền B (kể cả bờ)

Xem chi tiết

Bài 3 trang 35 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm giá trị của F và G tương ứng với các giá trị x, y được cho trong bảng dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 36 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trên miền đa giác không gạch chéo ở hình 6, hãy

Xem chi tiết

Bài 5 trang 36 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Bác Dũng dự định quy hoạch x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Bác chỉ có không quá 9 triệu đồng để mua hạt giống.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 36 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Một phân xưởng lắp ráp máy tính dự định lắp ráp x chiếc máy tính cá nhân và y chiếc máy tính bảng trong một ngày.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 36 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Bạn Hoảng dự dịnh mua x con cá vàng và y con cá Koi từ một trại có giống. Cho biết mỗi con cá vàng có giá 35 nghìn đồng còn mỗi con cá Koi có giá 150 nghìn đồng.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 36 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Một học sinh dự dịnh làm các bình hoa bằng giấy để bán trong một hội chợ gây quỹ từ thiện. Cần 1 giờ để làm một bình hoa loại nhỏ và sẽ bán được 100 nghìn đồng,

Xem chi tiết

Bài 9 trang 36 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Một xưởng sản xuất có 12 tấn nguyên liệu A và 8 tấn nguyên liệu B để sản xuất hai loại sản phẩm X, Y. Để sản xuất một tấn sản phẩm X cần dùng 6 tấn nguyên liệu A và 2 tấn nguyên liệu B,

Xem chi tiết