Bài 2. Định lí côsin và định lí sin - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 74 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính độ dài các cạnh chưa biết trong các tam giác sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 74 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

a) Tính các góc, các cạnh còn lại của tam giác ABC b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC

Xem chi tiết

Bài 3 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính góc lớn nhất của tam giác ABC, biết các cạnh là a = 8,b = 12,c = 6

Xem chi tiết

Bài 4 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính khoảng cách giữa hai điểm P và Q của một hồ nước (hình 7). Cho biết từ một điểm O cách hai điểm P và Q lần lượt là 1400 m và 600 m người quan sát nhìn thấy một góc

Xem chi tiết

Bài 5 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC với BC = a;AC = b;AB = c. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

a) Tính diện tích tam giác ABC b) Tính bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC

Xem chi tiết

Bài 7 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

a) Tính diện tích tam giác MNP b) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP. Tính diện tích tam giác ONP

Xem chi tiết

Bài 8 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Chứng minh các tam giác GBC, GAB, GAC có diện tích bằng nhau

Xem chi tiết

Bài 9 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC và có các điểm B’, C’ trên các cạnh AB, AC

Xem chi tiết

Bài 10 trang 75 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính diện tích bề mặt của một miếng bánh mì kẹp kebab hình tam giác có hai cạnh lần lượt là 10 cm, 12 cm và góc tạo bởi hai cạnh đó là

Xem chi tiết