Chương VI. Thống kê - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Số quy tròn của 45,6534 với độ chính xác d = 0,01 là:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 129 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy tìm phương sai, khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và giá trị ngoại lệ (nếu có) của mỗi mẫu số liệu sau:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 122 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của các mẫu số liệu sau:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 116 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tâm ghi lại số liệu từ trang web của Tổng cục Thống kê bảng nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm 2020 tại một trạm quan trắc đặt ở thành phố Vinh.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 113 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trong các số sau, số nào là số gần đúng?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Số gần đúng của với độ chính xác 0,0001

Xem chi tiết

Bài 2 trang 129 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy tìm phương sai, khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và giá trị ngoại lên (nếu có) của mỗi mẫu số liệu cho bởi bảng tần số sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 122 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy tìm số trung bình, tứ phân vị và mốt của các số liệu sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 116 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Biểu đồ dưới đây biểu diễn số áo phông và áo sơ mi một của hàng bán theo bốn mùa trong năm.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 113 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Viết số quy tròn của mỗi số sau với độ chính xác d

Xem chi tiết

Bài 3 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Số quy tròn của a với độ chính xác d = 0,002 là:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 129 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Một kĩ thuật viên thống kê lại số lần máy bị lỗi từng ngày trong tháng 5/2021 ở bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 122 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tổng lượng mưa trong năm tại một trạm quan trắc đặt tại Nha Trang từ 2010 đến 2020 được thể hiện trong biểu đồ sau ( đơn vị: mm).

Xem chi tiết

Bài 3 trang 117 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết Phương vẽ biểu đồ chính xác chưa. Nếu chưa thì cần điều chỉnh lại như thế nào cho đúng?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 113 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

a) Hãy quy tròn đến hàng phần nghìn và ước lượng sai số tương đối.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

chu vi của hình vuông đó bằng

Xem chi tiết

Bài 4 trang 130 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Biểu đồ sau ghi lại nhiệt độ lúc 12 giờ trưa tại một trạm quan trắc trong 10 ngày liên tiếp (đơn vị: 0C)

Xem chi tiết

Bài 4 trang 122 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Số huy chương vàng và bạc trong các giải thể thao quốc tế mà đoàn thể thao Việt Nam đạt được tại các giải đấu ở Châu Á trong các năm từ năm 2010 đến 2019 được thống kê ở bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 113 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong các trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trung vị của mẫu số liệu 4;6;7;6;5;4;5 là:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất