Chương V. Vectơ - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 101 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hình chữ nhật ABCD

Xem chi tiết

Bài 1 trang 100 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a

Xem chi tiết

Bài 1 trang 96 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hình bình hành ABCD có G là trọng tâm của tam giác ABD.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 94 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hình thoi ABCD và M là trung điểm của cạnh AB, N là trung điểm cạnh CD. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 91 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Bạn hãy tìm sự khác biệt giữa hai đại lương sau: - Chiếc xe máy có giá tiền là 30 triệu đồng - Chiếc thuyền chạy với vận tốc là 30 km/h theo hướng tây nam

Xem chi tiết

Bài 2 trang 101 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các vectơ bằng vectơ

Xem chi tiết

Bài 2 trang 100 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hình chữ nhật ABCD có tâm O và cho AD = 2a,AB = a. Tính:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 97 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của đoạn AM. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 94 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Chứng minh rằng với tứ giác ABCD bất kì, ta luôn có:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 91 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trong các đại lượng sau, đại lượng nào cần được biểu diễn bởi vectơ

Xem chi tiết

Bài 3 trang 101 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho ba diểm phân biết A, B, C. Khằng định nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 101 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Gọi M và N là hai điểm thuộc nửa đường tròn sao cho AM và BN cắt nhau tại I như hình 5.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 97 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Lấy một điểm M tùy ý. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 94 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính độ dài của các vectơ

Xem chi tiết

Bài 3 trang 91 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hình thang ABCD với hai đáy là AB, CD và có hai đường chéo cắt nhau tại O

Xem chi tiết

Bài 4 trang 101 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 101 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính công sinh ra bởi một lực

Xem chi tiết

Bài 4 trang 97 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho

Xem chi tiết

Bài 4 trang 94 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 91 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hình thoi ABCD cạnh bằng a và có tâm O

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất