Bài 3. Các phép toán trên tập hợp - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 16 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Xác định trong các trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 16 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy xác định tập hợp

Xem chi tiết

Bài 3 trang 16 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy xác định các tập hợp

Xem chi tiết

Bài 4 trang 17 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Kí hiệu A là tập hợp các học sinh nữ của trường, B là tập hợp các học sinh khối 10 của trường; C, D lần lượt là tập hợp các học sinh nữ, các học sinh nam khối 10 của trường ̣̣̣( hình 7). Hãy điền kí hiệu tập hợp thích hợp vào chỗ chấm

Xem chi tiết

Bài 5 trang 17 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho A là tập hợp tùy ý. Hãy điền kí hiệu tập hợp thích hợp vào chỗ chấm

Xem chi tiết

Bài 6 trang 17 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho A, B là hai tập hợp tùy ý. Hãy điền kí hiệu tập hợp thích hợp vào chỗ chấm

Xem chi tiết

Bài 7 trang 17 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho các tập con A=[-1;3], B=[0;5)

Xem chi tiết

Bài 8 trang 17 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10E có 18 bạn chơi cầu lông, 15 bạn chơi cờ vua, 10 bạn chơi cả hai môn và 12 bạn không chơi môn nào trong hai môn thể thao này

Xem chi tiết

Bài 9 trang 17 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Biết rằng tập hợp M thỏa mãn

Xem chi tiết

Bài 10 trang 17 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tập hợp A = {1;2;3}

Xem chi tiết

Bài 11 trang 17 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm giá trị của a sao cho

Xem chi tiết