Bài tập cuối chương VI - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Số quy tròn của 45,6534 với độ chính xác d = 0,01 là:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Số gần đúng của với độ chính xác 0,0001

Xem chi tiết

Bài 3 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Số quy tròn của a với độ chính xác d = 0,002 là:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

chu vi của hình vuông đó bằng

Xem chi tiết

Bài 5 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trung vị của mẫu số liệu 4;6;7;6;5;4;5 là:

Xem lời giải

Bài 6 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu 6; 7; 9; 4; 7; 5; 6; 6; 7; 9; 5; 6 là:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu 2; 4; 5; 6; 6; 7; 3; 4 là:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu 4; 7; 5; 6; 6; 7; 9; 5; 6 là:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Dãy số liệu 5; 6; 0; 3; 5; 10; 3; 4 có các giá trị ngoại lệ là:

Xem chi tiết

Bài 10 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Phương sai của dãy số liệu 4; 5; 0; 3; 3; 5; 6; 10 là:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Viết số quy tròn của mỗi số sau với độ chính xác d:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 131 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tuấn đo được bán kính của một hình tròn là

Xem chi tiết

Bài 3 trang 132 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Bảng sau ghi lại số sách mà các bạn học sinh tổ 1 và tổ 2 quyên góp được cho thư viện trường.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 132 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Giá bán lúc 10h sáng của một mã cổ phiếu A trong 10 ngày liên tiếp được ghi lại ở biểu đồ sau (đơn vị: nghìn đồng).

Xem chi tiết

Bài 5 trang 132 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tổng số giờ nắng trong các năm từ 2014 đến 2019 tại hai trạm quan trắc đặt tại Vũng Tàu và Cà Mau được ghi lại ở bảng sau:

Xem chi tiết