Bài 1. Số gần đúng và sai số - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 113 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trong các số sau, số nào là số gần đúng?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 113 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Viết số quy tròn của mỗi số sau với độ chính xác d

Xem chi tiết

Bài 3 trang 113 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

a) Hãy quy tròn đến hàng phần nghìn và ước lượng sai số tương đối.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 113 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong các trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 113 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm số quy tròn của h với độ chính xác d = 0,01

Xem chi tiết

Bài 6 trang 113 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy viết số quy tròn của số a và ước lượng sai số tương đối của quy tròn đó.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 113 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Sử dùng cùng lúc 3 thiết bị khác nhau để đo thành tích chạy 100 m của một vận động viên, người ta được kết quả như sau:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 114 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Nam đo được đường kính của một hình tròn là

Xem chi tiết

Bài 9 trang 114 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Nhà sản xuất công bố chiều dài và chiều rộng của 1 tấm thép hình chữ nhật lần lượt là

Xem chi tiết