Chương I. Mệnh đề và tập hợp - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem chi tiết

Bài 1 trang 16 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Xác định trong các trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Viết các tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử

Xem chi tiết

Bài 1 trang 8 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến

Xem chi tiết

Bài 2 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 16 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy xác định tập hợp

Xem chi tiết

Bài 2 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Viết các tập hợp sau đây bằng cách chỉ ra tính chất đặc trung của các phần tử:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 8 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy viết ba câu là mệnh đề, ba câu không phải là mệnh đề

Xem chi tiết

Bài 3 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho số thực x. Mệnh đề nào sau đây là điều kiện đủ của x >1?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 16 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy xác định các tập hợp

Xem chi tiết

Bài 3 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ chấm

Xem chi tiết

Bài 4 trang 8 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Với mỗi cặp mệnh đề P và Q sau đây, hãy phát biểu mệnh đề P => Q và xét tính đúng sai của nó

Xem chi tiết

Bài 4 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 17 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Kí hiệu A là tập hợp các học sinh nữ của trường, B là tập hợp các học sinh khối 10 của trường; C, D lần lượt là tập hợp các học sinh nữ, các học sinh nam khối 10 của trường ̣̣̣( hình 7). Hãy điền kí hiệu tập hợp thích hợp vào chỗ chấm

Xem chi tiết

Bài 4 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ chấm

Xem chi tiết

Bài 5 trang 8 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Ta có thể phát biểu lại mệnh đề:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Số phần tử của M bằng

Xem chi tiết

Bài 5 trang 17 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho A là tập hợp tùy ý. Hãy điền kí hiệu tập hợp thích hợp vào chỗ chấm

Xem chi tiết

Bài 5 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy chỉ ra các quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau và vẽ đồ thị Ven dể biểu diễn các quan hệ đó

Xem chi tiết

Bài 6 trang 8 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Phát biểu mệnh đề đảo của các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mệnh đề đảo đó.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất