Bài tập cuối chương III - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 56 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Một hàm số có thể được cho bằng: A. Bảng giá trị của hàm số B. Đồ thị của hàm số

Xem chi tiết

Bài 2 trang 56 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Giá trị của hàm số khi x=3 là:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 56 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hàm số có tập xác định là:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 56 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hàm số nào trong các hàm số sau đây không phải là hàm số bậc hai?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 57 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tập giá trị của hàm số

Xem chi tiết

Bài 6 trang 57 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hàm số đồng biến trên khoảng

Xem chi tiết

Bài 7 trang 57 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hàm số

Xem chi tiết

Bài 8 trang 57 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Để hàm số là một hàm số bậc hai thì giá trị của m là:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 57 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Đồ thị hàm số có trục đối xứng là đường thẳng x = - 2 khi m có giá trị là:

Xem chi tiết

Bài 10 trang 57 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Một viên bi được thả không vận tốc đầu và lăn trên máng nghiêng như hình 1

Xem chi tiết

Bài 1 trang 58 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Ta có bảng giá trị của hàm cầu đối với sản phẩm A theo đơn giá của sản phẩm A như sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 58 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Khi một vật từ vị trí y0 được ném xiên lên cao theo góc alpha) (so với phương ngang) với vận tốc ban đầu v0 thì phương trình chuyển động của vật này là:

Xem chi tiết