Bài tập cuối chương IV - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Bất đẳng thức nào sau đây là bất đẳng thức đúng?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào đúng?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC có BC = a,CA = b,AB = c. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, BC = 7 cm, CA = 9. Giá trị cos A là

Xem chi tiết

Bài 7 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC có AB = 8 cm, AC = 18 cm

Xem chi tiết

Bài 8 trang 80 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Diện tích của tam giác GFC là

Xem chi tiết

Bài 9 trang 81 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tam giác ABC có diện tích S. Nếu tăng cạnh BC lên 2 lần đồng thời tăng cạnh CA lên 3 lần và giữ nguyên độ lớn góc C thì khi đó diện tích của tam giác mới được tạo nên bằng:

Xem chi tiết

Bài 10 trang 81 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Độ dài lớn nhất của đoạn OB bằng:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 81 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC với ba cạnh a, b, c. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 81 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tính cạnh c và hai góc A, B

Xem chi tiết

Bài 3 trang 81 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 50 m.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 81 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

a) Diện tích tam giác ABC b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC

Xem chi tiết

Bài 5 trang 81 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hai máy bay rời một sân bay cùng một lúc. Một chiếc máy bay với vận tốc 800 km/h theo hướng lệch so với hướng bắc

Xem chi tiết

Bài 6 trang 81 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC không vuông. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 81 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Một tháp viễn thông cao 42m được dựng thẳng đứng trên một sườn dốc

Xem chi tiết