Bài 1. Mệnh đề - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 8 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến

Xem chi tiết

Bài 2 trang 8 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy viết ba câu là mệnh đề, ba câu không phải là mệnh đề

Xem chi tiết

Bài 4 trang 8 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Với mỗi cặp mệnh đề P và Q sau đây, hãy phát biểu mệnh đề P => Q và xét tính đúng sai của nó

Xem chi tiết

Bài 5 trang 8 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Ta có thể phát biểu lại mệnh đề:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 8 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Phát biểu mệnh đề đảo của các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mệnh đề đảo đó.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 9 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Sử dụng các thuật ngữ “điều kiện cần”, “điều kiện đủ”, “điều kiện cần và đủ” và cặp mệnh đề P, Q sau đây để thành lập một mệnh đề đúng.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 9 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

a) Mọi số thực khác 0 nhân với nghịch đảo của nó bằng 1 b) Có số tự nhiên mà bình phương của nó bằng 20 c) Bình phương của mọi số thực đều dương

Xem chi tiết

Bài 9 trang 9 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

Xem chi tiết