Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

Bình chọn:
4.4 trên 134 phiếu
Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh

Sự thống trị của Anh ở Ấn Độ dẫn đến nhiều hậu quả cho xã hội và nhân dân nước này.

Xem chi tiết
Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Bất mãn trước việc bọn chỉ huy Anh bắt giam những người lính có tư tưởng chống Anh, 60 000 lính Xi-pay cùng nhân dân nổi dậy vũ trang khởi nghĩa.

Xem chi tiết
Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ

Sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895) với sự thất bại của nhà Mãn Thanh, các nước đế quốc tăng cường xâm lược Trung Quốc

Xem chi tiết
Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. một phong trào nông dân chống đế quốc bùng nổ ờ miền Bắc Trung Quốc : phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

Xem chi tiết
Cách mạng Tân Hợi (1911) Cách mạng Tân Hợi (1911)

Dựa vào phong trào đấu tranh bền bỉ, liên tục của quần chúng

Xem chi tiết
Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á

Nhân khi chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu, vào nửa sau thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa.

Xem chi tiết
Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á

Cuộc đấu tranh của nhân dân chống xâm lược giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á phát triển liên tục, rộng khắp.

Xem chi tiết
Cuộc Duy Tân Minh Trị- Lịch sử 8 Cuộc Duy Tân Minh Trị- Lịch sử 8

Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.

Xem chi tiết
Nhật bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc Nhật bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

Sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895), nhờ số tiền bồi thường và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc, kinh tế Nhật Bản càng phát triển mạnh mẽ.

Xem chi tiết
Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản

Chủ nghĩa tư bản phát triển, nhân dân lao động Nhật Bản

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất