Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Bình chọn:
4.6 trên 59 phiếu
Câu 1.1 trang 3 SBT Tin học lớp 6

Phương án nào sau đây là thông tin?

Xem lời giải

Câu 1.2 trang 3 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Câu 1.3 trang 4 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Câu 1.4 trang 3 SBT Tin học lớp 6

Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Câu 1.5 trang 3 SBT Tin học lớp 6

Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?

Xem lời giải

Câu 1.6 trang 3 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây đúng về lợi ích của thông tin?

Xem lời giải

Câu 1.7 trang 3 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Câu 1.8 trang 4 SBT Tin học lớp 6

Trong truyện "Cuộc điều tra màu đỏ", sau nhiều ngày theo dõi và thu thập các dấu vết của vụ án, thám tử Sherlock Holmes đã trình bày lí lẽ, kết luận Jefferson Hope là thủ phạm gây ra hai cái chết. Hãy ghép mỗi mô tả ở cột bên trái với một khái niệm phù hợp ở cột bên phải.

Xem lời giải

Câu 1.9 trang 5 SBT Tin học lớp 6

Theo em những gì ghi trên tờ giấy ở Hình 2 là thông tin hay dữ liệu?

Xem lời giải

Câu 1.10 trang 5 SBT Tin học lớp 6

Các bạn An, Minh, Khoa thực hiện khảo sát về việc sử dụng mạng Internet. Phiếu được phát ra cho 1 020 học sinh trong trường, sau khi thu phiếu và tổng hợp lại có kết quả như sau:

Xem lời giải

Câu 1.11 trang 6 SBT Tin học lớp 6

Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống để thấy thông tin ảnh hưởng đến sự quyết định của mỗi con người.

Xem lời giải

Câu 1.12 trang 6 SBT Tin học lớp 6

Em hãy lấy một số ví dụ về vật mang tin mà dựa vào đó con người tìm lại được thông tin hữu ích cho cuộc sống.

Xem lời giải

Câu 1.13 trang 6 SBT Tin học lớp 6

Bài tập dự án.

Xem lời giải

Câu 2.1 trang 7 SBT Tin học lớp 6

Các hoạt động xử li thông tin gồm:

Xem lời giải

Câu 2.2 trang 7 SBT Tin học lớp 6

Thao tác ghi nhớ và cất giữ tài liệu của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử li thông tin?

Xem lời giải

Câu 2.3 trang 7 SBT TIn học lớp 6

Kết quả của việc nhìn thấy hoặc nghe thấy ở con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

Xem lời giải

Câu 2.4 trang 7 SBT Tin học lớp 6

Các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng,... của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử li thông tin?

Xem lời giải

Câu 2.5 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Các thao tác nói, chia sẻ, thông báo, tuyên truyền, biểu đạt, trò chuyện,... của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử li thông tin?

Xem lời giải

Câu 2.6 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Bạn An đọc truyện “Con Rồng cháu Tiên" rồi tóm tắt lại, kể cho bạn Minh nghe. Hãy sắp xếp những việc làm cụ thể của bạn An theo thứ tự thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.

Xem lời giải

Câu 2.7 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Trong truyện “Cuộc điều tra màu đỏ", sau khi thu thập các chứng cứ, thám tử Sherlock Holmes đã lập luận để chứng minh Jefferson Hope là thủ phạm của vụ án. Hãy ghép mỗi hành động ở cột bên trái của thám tử với một hoạt động xử li thông tin phù hợp ờ cột bên phải.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất