Bài 5. Internet SBT Tin học 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.5 trên 46 phiếu
Câu 5.1 trang 19 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Câu 5.2 trang 19 SBT Tin học lớp 6

Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi

Xem lời giải

Câu 5.3 trang 20 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào không đúng khi nói về Internet?

Xem lời giải

Câu 5.4 trang 20 SBT Tin học lớp 6

Ghép mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 5.5 trang 20 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của Internet?

Xem lời giải

Câu 5.6 trang 20 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây không phải là lợi ích của việc sử dụng Internet đối với học sinh?

Xem lời giải

Câu 5.7 trang 21 SBT Tin học lớp 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Xem lời giải

Câu 5.8 trang 21 SBT Tin học lớp 6

Điền một cụm từ cho dưới đây vào hình ảnh tương ứng sau cho đúng.

Xem lời giải

Câu 5.9 trang 22 SBT Tin học lớp 6

Gia đình em muốn kết nối máy tinh với Internet, em hãy tư vấn cho bố/mẹ em việc cần làm.

Xem lời giải

Câu 5.10 trang 22 SBT Tin học lớp 6

Em hãy nêu một số ví dụ về lợi ích của Internet trong việc phục vụ học tập của học sinh.

Xem lời giải

Câu 5.11 trang 22 SBT Tin học lớp 6

Thiết bị của gia đình em đã được đăng kí sử dụng Internet. Bỗng nhiên thiết bị không kết nối được mạng mặc dù nó không bị hỏng. Em sẽ xử lí thế nào?

Xem lời giải

Câu 5.12 trang 22 SBT Tin học lớp 6

Theo em, bệnh “nghiện Internet" có những biểu hiện như thế nào và hậu quả của nó ra sao? Em có giải pháp gì để tránh bị rơi vào tình trạng đó?

Xem lời giải