Bài 3. Thông tin trong máy tính SBT Tin học 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.6 trên 91 phiếu
Câu 3.1 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Dữ liệu được máy tính lưu trữ dưới dang

Xem lời giải

Câu 3.2 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Dữ liệu trong máy tính được mã hoá thành dãy bít vì

Xem lời giải

Câu 3.3 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 3.4 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Một bít được biểu diễn bằng

Xem lời giải

Câu 3.5 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Bao nhiêu ‘bit’ tạo thành một ‘byte’?

Xem lời giải

Câu 3.6 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Bao nhiêu ‘byte’ tạo thành một ‘kilobyte’?

Xem lời giải

Câu 3.7 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Đơn vị đo dữ liệu nào sau đây là lớn nhất?

Xem lời giải

Câu 3.8 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Một gigabyte xấp xỉ bằng

Xem lời giải

Câu 3.9 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Khả năng lưu trữ của một thiết bị nhớ được gọi là gì?

Xem lời giải

Câu 3.10 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Một thẻ nhớ 4 GB lưu trữ được khoảng bao nhiêu ảnh 512 KB?

Xem lời giải

Câu 3.11 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Hình 5 là thuộc tính của tệp IMG_0041.jpg lưu trữ trong máy tính. Tệp ảnh IMG_0041.jpg có dung lượng bao nhiêu?

Xem lời giải

Câu 3.12 trang 13 SBT TIn học lớp 6

Một ổ cứng di động 2 TB có dung lượng nhớ tương đương bao nhiêu?

Xem lời giải

Câu 3.13 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Xem lời giải

Câu 3.14 trang 14 SBT Tin học lớp 6

Quan sát các thiết bị sau: a) Hãy điền vào chỗ chấm dung lượng của mỗi thiết bị. b) Trong các thiết bị trên, thiết bị nào có dung lượng nhỏ nhất, thiết bị nào có dung lượng lớn nhất?

Xem lời giải

Câu 3.15 trang 14 SBT Tin học lớp 6

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Câu 3.16 trang 14 SBT TIn học lớp 6

Một thẻ nhớ 2 GB chứa được khoảng bao nhiêu bản nhạc? Biết rằng mỗi bản nhạc có dung lượng khoảng 4 MB.

Xem lời giải

Câu 3.17 trang 15 SBT Tin học lớp 6

Minh có một số dữ liệu có tổng dung lượng 621 000 KB. Minh có thể ghi được tất cả dữ liệu này vào một đĩa CD-Rom có dung lượng 700 MB không? Tại sao?

Xem lời giải