Bài 10. Sơ đồ tư duy SBT Tin học 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.3 trên 43 phiếu
Câu 10.1 trang 37 SBT Tin học lớp 6

Sơ đồ tư duy là gì?

Xem lời giải

Câu 10.2 trang 37 SBT Tin học lớp 6

Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:

Xem lời giải

Câu 10.3 trang 37 SBT Tin học lớp 6

Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 10.4 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?

Xem lời giải

Câu 10.5 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?

Xem lời giải

Câu 10.6 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Xem lời giải

Câu 10.7 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sai về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt?

Xem lời giải

Câu 10.8 trang 39 SBT Tin học lớp 6

Quan sát Hình 9 và cho biết: a) Tên của chủ đề chính. b) Tên các chủ đề nhánh. c) Có thể bổ sung thêm chù đề nhánh nào nữa không?

Xem lời giải

Câu 10.9 trang 39 SBT Tin học lớp 6

Em hãy sử dụng sơ đồ tư duy để trình bày nội dung Chương 2. Trái Đất - Hành tinh của Hệ Mặt Trời trong sách Lịch sử và Địa li 6 theo gợi ý trong Hình 10.

Xem lời giải

Câu 10.10 trang 39 SBT Tin học lớp 6

Em hãy tạo sơ đồ tư duy để ghi lại những việc cần chuẩn bị cho chuyến du lịch của gia đình vào dịp nghỉ hè sắp tới.

Xem lời giải