Bài 16. Các cấu trúc điều khiển SBT Tin học 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.7 trên 100 phiếu
Câu 16.1 trang 59 SBT Tin học lớp 6

Ba cấu trúc điều khiển cơ bản để mô tả thuật toán là gì?

Xem lời giải

Câu 16.2 trang 59 SBT Tin học lớp 6

Cấu trúc tuần tự là gì?

Xem lời giải

Câu 16.3 trang 59 SBT Tin học lớp 6

Cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 16.4 trang 59 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Câu 16.5 trang 60 SBT Tin học lớp 6

Trong các sơ đồ khối sau, sơ đồ khối nào thể hiện cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện sau?

Xem lời giải

Câu 16.6 trang 60 SBT Tin học lớp 6

Đoạn văn sau mô tả công việc rửa rau: ' Em hãy cho rau vào chậu và xả nước ngập rau. Sau đó em dùng tay đảo rau trong chậu.

Xem lời giải

Câu 16.7 trang 60 SBT Tin học lớp 6

Câu: “Nếu bạn Hoa ốm phải nghỉ học, em sẽ chép bài giúp bạn" thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

Xem lời giải

Câu 16.8 trang 60 SBT Tin học lớp 6

Bạn Hoàng xây dựng thuật toán cho nhân vật di chuyển trên sân khấu với quy luật như sau:

Xem lời giải

Câu 16.9 trang 60 SBT Tin học lớp 6

Bạn Hải đã viết một chương trình điều khiển chú mèo di chuyển liên tục trên sân khấu cho đến khi chạm phải chú chó. Bạn Hải nên dùng loại cấu trúc điều khiển nào để thực hiện yêu cầu di chuyển liên tục của chú mèo?

Xem lời giải

Câu 16.10 trang 61 SBT Tin học lớp 6

Cho sơ đồ khối sau

Xem lời giải

Câu 16.11 trang 61 SBT Tin học lớp 6

Thuật toán thực hiện công việc rửa rau được mô tả bằng cách liệt kê các bước như sau:

Xem lời giải

Câu 16.12 trang 61 SBT Tin học lớp 6

Em hãy mô tả thuật toán thực hiện công việc rửa rau ở bài 16.11 bằng sơ đồ khối.

Xem lời giải

Câu 16.13 trang 61 SBT Tin học lớp 6

Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh mô tả việc phân nhóm tuổi lao động nữ giới ở thời điểm năm 2020 như sau:

Xem lời giải

Câu 16.14 trang 62 SBT Tin học lớp 6

Hai bạn Minh và Khoa muốn xây dựng thuật toán để mô phỏng trò chơi “Oẳn tù tì" giữa người và máy tính.

Xem lời giải