Bài 2. Xử lí thông tin SBT Tin học 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.6 trên 71 phiếu
Câu 2.1 trang 7 SBT Tin học lớp 6

Các hoạt động xử li thông tin gồm:

Xem lời giải

Câu 2.2 trang 7 SBT Tin học lớp 6

Thao tác ghi nhớ và cất giữ tài liệu của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử li thông tin?

Xem lời giải

Câu 2.3 trang 7 SBT TIn học lớp 6

Kết quả của việc nhìn thấy hoặc nghe thấy ở con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

Xem lời giải

Câu 2.4 trang 7 SBT Tin học lớp 6

Các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng,... của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử li thông tin?

Xem lời giải

Câu 2.5 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Các thao tác nói, chia sẻ, thông báo, tuyên truyền, biểu đạt, trò chuyện,... của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử li thông tin?

Xem lời giải

Câu 2.6 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Bạn An đọc truyện “Con Rồng cháu Tiên" rồi tóm tắt lại, kể cho bạn Minh nghe. Hãy sắp xếp những việc làm cụ thể của bạn An theo thứ tự thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.

Xem lời giải

Câu 2.7 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Trong truyện “Cuộc điều tra màu đỏ", sau khi thu thập các chứng cứ, thám tử Sherlock Holmes đã lập luận để chứng minh Jefferson Hope là thủ phạm của vụ án. Hãy ghép mỗi hành động ở cột bên trái của thám tử với một hoạt động xử li thông tin phù hợp ờ cột bên phải.

Xem lời giải

Câu 2.8 trang 8 SBT TIn học lớp 6

Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?

Xem lời giải

Câu 2.9 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người?

Xem lời giải

Câu 2.10 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra của máy tính?

Xem lời giải

Câu 2.11 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Ghép mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 2.12 trang 9 SBT TIn học lớp 6

Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?

Xem lời giải

Câu 2.13 trang 9 SBT Tin học lớp 6

Hãy phân loại các thiết bị sau thành ba loại thiết bị đầu vào, thiết bị đầu ra và bộ nhớ lưu trữ.

Xem lời giải

Câu 2.14 trang 9 SBT Tin học lớp 6

So sánh quá trình xử li thông tin giữa người và máy tính theo gợi ý sau:

Xem lời giải

Câu 2.15 trang 10 SBT Tin học lớp 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Xem lời giải

Câu 2.16 trang 10 SBT Tin học lớp 6

Các bạn An, Minh, Khoa thực hiện khảo sát về việc sử dụng quỹ thời gian hằng ngày sau giờ học. Phiếu được phát ra cho 216 học sinh trong trường. Sau khi thu phiếu và tổng hợp lại các bạn có kết quả như sau:

Xem lời giải

Câu 2.17 trang 11 SBT Tin học lớp 6

Em hãy nêu một công việc mà có đủ các hoạt động của quá trình xử lí thông tin. Hãy chỉ ra các bước thực hiện công việc tương ứng với các hoạt động của quá trình xử lí thông tin.

Xem lời giải

Câu 2.18 trang 11 SBT Tin học lớp 6

Em hãy lấy ví dụ minh hoạ việc sử dụng máy tính đã làm cho việc học tập của em trở nên hiệu quả hơn.

Xem lời giải