Câu 2.5 trang 8 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Các thao tác nói, chia sẻ, thông báo, tuyên truyền, biểu đạt, trò chuyện,... của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử li thông tin?

Đề bài

Các thao tác nói, chia sẻ, thông báo, tuyên truyền, biểu đạt, trò chuyện,... của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử li thông tin?

A. Thu nhận.

B. Lưu trữ.                          

C. Xử lí.                        

D. Truyền.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

D. Truyền.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí