Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.6 trên 86 phiếu
Câu 12.1 trang 44 SBT Tin học lớp

Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

Xem lời giải

Câu 12.2 trang 44 SBT Tin học lớp 6

Nội dung của các ô trong bảng có thể chứa:

Xem lời giải

Câu 12.3 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Sử dụng lệnh Insert/Table rồi dùng chuột kéo thả để chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là:

Xem lời giải

Câu 12.4 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?

Xem lời giải

Câu 12.5 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:

Xem lời giải

Câu 12.6 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 12.7 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Bạn đã sử dụng lệnh nào trong nhóm lệnh Alignment:

Xem lời giải

Câu 12.8 trang 46 SBT Tin học lớp 6

Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 12.9 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Để chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi dã ngoại của lớp, cô giáo giao cho hai bạn Minh và An thu thập thông tin cho buồi dã ngoại. Theo em, những thông tin nào không nên trình bày dưới dạng bảng?

Xem lời giải

Câu 12.10 trang 46 SBT Tin học lớp 6

Bảng danh sách lớp 6A với cột Tên được trình bày theo thứ tự vần A, B, C. Để bổ sung bạn Ngô Văn Chinh vào danh sách mà vẫn đảm bảo yêu cầu danh sách được xếp theo vần A, B, C của tên, em sẽ thêm một dòng ở vị trí nào của bảng?

Xem lời giải

Câu 12.11 trang 47 SBT Tin học lớp 6

Trong bảng danh sách lớp 6A ở bài tập 12.10, con trỏ soạn thảo đang được đặt trong ô chứa tên bạn Bình. Để thêm một dòng vào sau dòng này, em nháy nút phải chuột chọn Insert và chọn tiếp lệnh nào?

Xem lời giải

Câu 12.12 trang 47 SBT Tin học lớp 6

Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại, bạn An đã lập danh sách các đồ dùng cần mua với các thông tin như: đồ dùng, số lượng, đơn giá,... Trong các cách trình bày dưới đây, cách trình bày nào là hợp lí, đảm bảo thông tin cô đọng, dễ tìm kiếm, dễ tổng hợp.

Xem lời giải

Câu 12.13 trang 48 SBT Tin học lớp 6

Em hây sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản để thực hành tạo bảng như câu a) của bài tập 12.12. Sau đó thực hiện các yêu cầu sau:

Xem lời giải

Câu 12.14 trang 48 SBT Tin học lớp 6

a) Em hãy tạo bảng và nhập thông tin về lượng Calo của mỗi loại thức ăn như bảng sau:

Xem lời giải

Câu 12.15 trang 49 SBT Tin học lớp 6

a) Em hãy tạo và nhập dữ liệu như bảng trên trong phần mềm soạn thảo. b) Bạn A bị thừa cân. Để cải thiện sức khoẻ, bạn cần tập luyện để tiêu thụ khoảng 2 000 calo mỗi tuần và mỗi ngày tập không quá 1 giờ. Em hãy soạn thảo kế hoạch tập luyện hàng tuần cho bạn A dưới dạng bảng để trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải