Câu 12.14 trang 48 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


a) Em hãy tạo bảng và nhập thông tin về lượng Calo của mỗi loại thức ăn như bảng sau:

Đề bài

a) Em hãy tạo bảng và nhập thông tin về lượng Calo của mỗi loại thức ăn như bảng sau:

Nhóm thức ăn

Tên

Lượng Calo (trong 100g)

Rau

 

 

 

Cải bắp

45

 

Cà rốt

48

 

Súp lơ

30

 

Dưa chuột

12

 

Đậu

93

Thức ăn nhanh

 

 

 

Bánh mì kẹp thịt và phô mai

610

 

Khoai tây chiên

360

Quả

 

 

 

Táo

56

 

Chuối

153

 

Ổi

66

 

Đu đủ

32

b) Từ các loại thức ăn ở bảng trên, em hãy tạo ra ba thực đơn. Mỗi thực đơn gồm ba món, mỗi món thuộc một nhóm thức ăn khác nhau sao cho lượng calo của mỗi thực đơn không quá 700 và không nhỏ hơn 250.

Bảng sau trình bày các thực đơn, trong đó thực đơn 1 đã điền đầy đủ dữ liệu. Em hãy soạn thảo bảng này và điền dữ liệu cho thực đơn 2 và 3 sao cho thoả mãn yêu cầu của đề bài.

DANH SÁCH THỰC ĐƠN

Thực đơn

Tên

Lượng Calo

Thực đơn 1

1. Bắp cải

45

2. Khoai tây chiên

360

3. Chuối

153

Tổng

558

Thực đơn 2

1.

 

2.

 

3.

 

Tổng

 

Thực đơn 3

1.

 

2.

 

3.

 

Tổng

 

c) Lưu tệp vào thư mục quy định.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hành trên máy tính theo hướng dẫn (phần giải chi tiết).

Lời giải chi tiết

a) Tạo một bảng gồm 15 hàng, 3 cột, nhập dữ liệu như đề bài. Định dạng văn bản và chỉnh lại độ rộng các cột cho hợp lí.

b) Tạo bảng mới gồm 3 cột và 13 hàng, trong cột “Thực đơn” gộp 4 ô (từ ô thứ 2 đến ô thứ 5) bằng cách chọn 4 ô và nháy nút phải chuột chọn vào lệnh Merge Cells. Điền dữ liệu cho thực đơn 2 và 3 sao cho thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Ví dụ:

Thực đơn

Tên

Lượng Calo

Thực đơn 1

1. Bắp cải

45

2. Khoai tây chiên

360

3. Chuối

153

Tổng

558

Thực đơn 2

1.Bánh mì kẹp thịt và phô mai

610

2. Dưa chuột

12

3.Táo

56

Tổng

678

Thực đơn 3

1. Khoai tây chiên

360

2. Đậu

93

3. Ổi

66

Tổng

519

c) Lưu tệp vào thư mục trên máy tính.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí