Bài 11. Định dạng văn bản SBT Tin học 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.4 trên 42 phiếu
Câu 11.1 trang 40 SBT Tin học lớp 6

Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:

Xem lời giải

Câu 11.2 trang 40 SBT Tin học lớp 6

Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?

Xem lời giải

Câu 11.3 trang 40 SBT Tin học lớp 6

Việc phải làm đầu tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 11.4 trang 41 SBT Tin học lớp 6

Ghép tác dụng của lệnh ở cột bên trái với môi nút lệnh tương ứng ở cột bên phải cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 11.5 trang 11 SBT Tin học lớp 6

Để đặt hướng cho trang văn bản, trên thẻ Page Layout vào nhóm lệnh Page Setup sử dụng lệnh:

Xem lời giải

Câu 11.6 trang 41 SBT Tin học lớp 6

Đúng điền Đ, sai điền S vào ô tương ứng trong bảng sau:

Xem lời giải

Câu 11.7 trang 41 SBT Tin học lớp 6

Điền từ hoặc cụm từ sau vào chỗ chấm thích hợp để được câu đúng: tất cả; bốn; ngang; lề dưới; lề trang.

Xem lời giải

Câu 11.8 trang 41 SBT Tin học lớp 6

Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để

Xem lời giải

Câu 11.9 trang 3 42 SBT Tin học lớp 6

Bạn Minh đã soạn thảo một câu ca dao và định dạng văn bản như Hình 11. Theo em, bạn Minh đã sử dụng những lệnh nào để căn chỉnh lề của các đoạn văn bản? Giải thích?

Xem lời giải

Câu 11.10 trang 42 SBT Tin học lớp 6

Lệnh nào sau đây là lệnh dùng để giãn cách dòng cho văn bản?

Xem lời giải

Câu 11.11 trang 42 SBT Tin học lớp 6

An đã soạn thảo xong phần văn bản “Đặc sản Hà Nội" như Hình 12. Theo em, An đã sử dụng những lệnh căn lề đoạn văn bản nào?

Xem lời giải

Câu 11.12 trang 43 SBT Tin học lớp 6

Bạn An đang định in trang văn bản “Đặc sản Hà Nội”, theo em khi đang ở chế độ in, An có thể làm gì?

Xem lời giải

Câu 11.13 trang 43 SBT Tin học lớp 6

Thao tác nào sau đây không thực hiện được sau khi dùng lệnh File/Print để in văn bản?

Xem lời giải

Câu 11.14 trang 43 SBT Tin học lớp 6

Theo em có cần xem văn bản trước khi in hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 11.15 trang 43 SBT Tin học lớp 6

a) Em hãy soạn thảo một văn bản giới thiệu các món ăn đặc sản của quê hương mình và thực hiện các yêu cầu định dạng sau đây: b) Em hãy mở lại tệp văn bản đã lưu và thực hiện các yêu cầu sau:

Xem lời giải