Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu SBT Tin học 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.8 trên 108 phiếu
Câu 6.1 trang 22 SBT Tin học lớp 6

World Wide Web là gì

Xem lời giải

Câu 6.2 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây là đúng về WWW và thư viện?

Xem lời giải

Câu 6.3 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Trong trang web, liên kết (hay siêu liên kết) là gì?

Xem lời giải

Câu 6.4 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Mỗi website bắt buộc phải có

Xem lời giải

Câu 6.5 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Phần mềm giúp người sử dụng truy cập các trang web trên Internet gọi là gì?

Xem lời giải

Câu 6.6 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Trong các tên sau đây, tên nào không phải là tên của trình duyệt web?

Xem lời giải

Câu 6.7 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Địa chỉ trang web nào sau đây là hợp lệ?

Xem lời giải

Câu 6.8 trang 23 SBT Tin học lớp 6

Nếu bạn đang xem một trang web và bạn muốn quay lại trang trước đó, bạn sẽ nháy chuột vào nút nào trên trình duyệt?

Xem lời giải

Câu 6.9 trang 24 SBT Tin học lớp 6

Nút Home trên trình duyệt web có nghĩa là gì?

Xem lời giải

Câu 6.10 trang 24 SBT Tin học lớp 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Xem lời giải

Câu 6.11 trang 24 SBT Tin học lớp 6

Ghép mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 6.12 trang 24 SBT Tin học lớp 6

Điền một cụm từ cho dưới đây vào hình ảnh tương ứng sau cho đúng.

Xem lời giải

Câu 6.13 trang 25 SBT Tin học lớp 6

Internet hữu ích như thế nào trong việc hỗ trợ em học bài? Đề xuất một số trang web và cách mà em khai thác chúng để có thể tăng cường cho việc học tập của mình.

Xem lời giải

Câu 6.14 trang 25 SBT Tin học lớp 6

Em hãy phân biệt giữa Internet và WWW.

Xem lời giải

Câu 6.15 trang 25 SBT Tin học lớp 6

Em hãy sử dụng trình duyệt truy cập vào trang Bách khoa toàn thư mở tiếng Việt cổ địa chỉ https://vi.wikipedia.org để:

Xem lời giải

Câu 6.16 trang 25 SBT Tin học lớp 6

Em hãy truy cập vào YouTube để: a) Xem hướng dẫn cách làm món nộm đu đủ. b) Nghe bản nhạc mà em yêu thích.

Xem lời giải

Câu 6.17 trang 25 SBT Tin học lớp 6

GIẢI ô CHỮ. Hãy tìm từ khoá trong cột màu xanh của ô chữ dưới đây. Biết rằng mỗi từ hoặc cụm từ trong mỗi hàng là đáp án cho mỗi câu hỏi tương ứng sau:

Xem lời giải