Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet

Bình chọn:
4.7 trên 79 phiếu
Câu 4.1 trang 15 SBT Tin học lớp 6

Một mạng máy tính gồm

Xem lời giải

Câu 4.2 trang 15 SBT TIn học lớp 6

Mạng máy tính không cho phép người sử dụng chia sẻ

Xem lời giải

Câu 4.3 trang 16 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Câu 4.4 trang 16 SBT Tin học lớp 6

Trong các nhận định sau, nhận định nào không phải là lợi ích của việc sử dụng mạng máy tính?

Xem lời giải

Câu 4.5 trang 16 SBT Tin học lớp 6

Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị đầu cuối?

Xem lời giải

Câu 4.6 trang 16 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Câu 4.7 trang 16 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây không chính xác?

Xem lời giải

Câu 4.8 trang 16 SBT Tin học lớp 6

Mạng máy tính gồm các thành phần:

Xem lời giải

Câu 4.9 trang 17 SBT Tin học lớp 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Xem lời giải

Câu 4.10 trang 17 SBT Tin học lớp 6

Bình đang phân vân không biết bảng phân loại của mình về các thiết bị đã chính xác hay chưa, em hãy giúp bạn ấy kiểm tra lại nhé.

Xem lời giải

Câu 4.11 trang 17 SBT Tin học lớp 6

Hình 6 là mô hình một mạng máy tính kết nối có dây, tại vị trí A của dây dẫn bị chuột cắn đứt:

Xem lời giải

Câu 4.12 trang 18 SBT Tin học lớp 6

Kể tên các thiết bị đầu cuối trong mạng ở Hình 7. Theo em thiết bị nào có thể chia sẻ dùng chung trong mạng trên?

Xem lời giải

Câu 4.13 trang 18 SBT Tin học lớp 6

Hãy so sánh mạng có dây và mạng không dây ở các mục sau: phương thức kết nối, lắp đặt, độ ổn định, tính di động.

Xem lời giải

Câu 4.14 trang 18 SBT Tin học lớp 6

Hãy kể tên một số thiết bị trong gia đình em có kết nối mạng không dây. Những thiết bị đó có được kết nối thành một mạng không?

Xem lời giải

Câu 4.15 trang 18 SBT Tin học lớp 6

Nhà Nam và nhà An sát cạnh nhau, các bạn đang dùng máy tính để trò chuyện với nhau. a) Theo em Nam và An đang sử dụng loại nào để kết nối mạng? b) Hãy nêu các thành phần của mạng máy tính đó.

Xem lời giải

Câu 5.1 trang 19 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Câu 5.2 trang 19 SBT Tin học lớp 6

Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi

Xem lời giải

Câu 5.3 trang 20 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào không đúng khi nói về Internet?

Xem lời giải

Câu 5.4 trang 20 SBT Tin học lớp 6

Ghép mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 5.5 trang 20 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của Internet?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất