Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet SBT Tin học 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.5 trên 36 phiếu
Câu 7.1 trang 26 SBT Tin học lớp 6

Cách nhanh nhất để tìm thông tin trên WWW mà không biết địa chỉ là:

Xem lời giải

Câu 7.2 trang 26 SBT Tin học lớp 6

Máy tìm kiếm là gì?

Xem lời giải

Câu 7.3 trang 26 SBT Tin học lớp 6

Từ khoá là gì?

Xem lời giải

Câu 7.4 trang 27 SBT Tin học lớp 6

Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm?

Xem lời giải

Câu 7.5 trang 27 SBT Tin học lớp 6

Để tìm kiếm thông tin về virus Corona, em sử dụng từ khoá nào sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm nhất?

Xem lời giải

Câu 7.6 trang 27 SBT Tin học lớp 6

Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tìm kiếm là

Xem lời giải

Câu 7.7 trang 27 SBT Tin học lớp 6

Kết quả tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm có thể thể hiện dưới dạng

Xem lời giải

Câu 7.8 trang 27 SBT Tin học lớp 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Xem lời giải

Câu 7.9 trang 28 SBT Tin học lớp 6

Em hãy sắp xếp lại các thao tác sau cho đúng trình tự cần thực hiện khi tim thông tin bằng máy tìm kiếm.

Xem lời giải

Câu 7.10 trang 28 SBT Tin học lớp 6

Ghép mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 7.11 trang 28 SBT Tin học lớp 6

Điền một cụm từ cho dưới đây vào hình ảnh tương ứng sau cho đúng.

Xem lời giải

Câu 7.12 trang 29 SBT Tin học lớp 6

Máy tìm kiếm là gì? Kể tên một vài máy tìm kiếm mà em biết.

Xem lời giải

Câu 7.13 trang 29 SBT Tin học lớp 6

Em hãy tìm kiếm hình ảnh về các thắng cảnh biển Việt Nam. Hãy sao chép và ghi chú địa danh cùng cảm nghĩ của em cho mỗi bức ảnh vào một tệp văn bản để trong thư mục Album trên máy tinh.

Xem lời giải

Câu 7.14 trang 29 SBT Tin học lớp 6

Em hãy tìm kiếm thông tin về loài cá heo, sao chép thông tin về máy tính. Viết một bài giới thiệu về cá heo và có hình ảnh minh hoạ trên cơ sở các thông tin em đã tìm được và lưu vào một tệp văn bản.

Xem lời giải

Câu 7.15 trang 29 SBT Tin học lớp 6

Em hãy tìm kiếm video hướng dẫn cách làm món gà quay (hoặc một món mà em thích) để làm nhân dịp sinh nhật một người thân trong gia đình.

Xem lời giải