Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 15.1 trang 55 SBT Tin học lớp 6

Thuật toán là gì?

Xem lời giải

Câu 15.2 trang 55 SBT Tin học lớp 6

Thuật toán có thể được mô tả theo hai cách nào?

Xem lời giải

Câu 15.3 trang 55 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Câu 15.4 trang 55 SBT Tin học lớp 6

Bạn Tuấn nghĩ về những công việc sẽ thực hiện sau khi thức dậy vào buổi sáng. Bạn ấy viết một thuật toán bằng cách ghi ra từng bước, từng bước một. Bước đầu tiên bạn ấy viết ra là: "Thức dậy". Em hãy cho biết bước tiếp theo là gì?

Xem lời giải

Câu 15.5 trang 55 SBT Tin học lớp 6

Cho các câu lệnh Scratch sau đây, câu lệnh nào thực hiện nhập dữ liệu đầu vào, câu lệnh nào thực hiện thông báo kết quả đầu ra của thuật toán?

Xem lời giải

Câu 15.6 trang 56 SBT Tin học lớp 6

Sơ đồ khối là gì?

Xem lời giải

Câu 15.7 trang 56 SBT Tin học lớp 6

Mục đích của sơ đồ khối là gì?

Xem lời giải

Câu 15.8 trang 56 SBT Tin học lớp 6

Lợi thế của việc sử dụng sơ đồ khối so với sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả thuật toán là gì?

Xem lời giải

Câu 15.9 trang 56 SBT Tin học lớp 6

Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?

Xem lời giải

Câu 15.10 trang 56 SBT Tin học lớp 6

Bạn Thành viết một thuật toán mô tả việc đánh răng. Bạn ấy ghi các bước như sau: Em hãy sắp xếp lại các bước cho đúng thứ tự thực hiện.

Xem lời giải

Câu 15.11 trang 56 SBT Tin học lớp 6

Cho biết đầu vào, đầu ra của các thuật toán sau đây:

Xem lời giải

Câu 15.12 trang 57 SBT Tin học lớp 6

a) Chương trình Scratch Hình 16 thực hiện thuật toán gi? Hãy xác định đầu vào, đầu ra của thuật toán. b) Em hãy mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối.

Xem lời giải

Câu 15.13 trang 57 SBT Tin học lớp 6

Em hãy tìm những cách đi khác cho Rô-bốt và chỉ ra cách nào là nhanh nhất. Tại sao?

Xem lời giải

Câu 15.14 trang 58 SBT Tin học lớp 6

Cho chương trình Scratch như Hình 18:

Xem lời giải

Câu 16.1 trang 59 SBT Tin học lớp 6

Ba cấu trúc điều khiển cơ bản để mô tả thuật toán là gì?

Xem lời giải

Câu 16.2 trang 59 SBT Tin học lớp 6

Cấu trúc tuần tự là gì?

Xem lời giải

Câu 16.3 trang 59 SBT Tin học lớp 6

Cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại?

Xem lời giải

Câu 16.4 trang 59 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Câu 16.5 trang 60 SBT Tin học lớp 6

Trong các sơ đồ khối sau, sơ đồ khối nào thể hiện cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện sau?

Xem lời giải

Câu 16.6 trang 60 SBT Tin học lớp 6

Đoạn văn sau mô tả công việc rửa rau: ' Em hãy cho rau vào chậu và xả nước ngập rau. Sau đó em dùng tay đảo rau trong chậu.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất