Câu 15.12 trang 57 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


a) Chương trình Scratch Hình 16 thực hiện thuật toán gi? Hãy xác định đầu vào, đầu ra của thuật toán. b) Em hãy mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối.

Đề bài

a) Chương trình Scratch Hình 16 thực hiện thuật toán gi? Hãy xác định đầu vào, đầu ra của thuật toán.

b) Em hãy mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát hình 16, xác định đầu vào đầu ra của thuật toán.

- Mô tả thuật toán bằng 2 cách: ngôn ngữ tự nhiên và sử dụng sơ đồ khối.

Lời giải chi tiết

a) Chương trình thực hiện thuật toán tính tổng hai số.

- Đầu vào: hai số x, y.

- Đầu ra: Tồng hai số.

b) Mô tả thuật toán

Bằng ngôn ngữ tự nhiên

1) Thông báo “Mình cùng làm toán nhé” trong 2 giây.

2) Nhập số thứ nhất.

3) Gán giá trị trả lời vào biến X.

4) Nhập số thứ hai.

5) Gán giá trị trả lời vào biến Y.

6) Gán tổng X + Y vào biến kq.

7) Thông báo Tổng hai số trong 10 giây.

Bằng sơ đồ khối

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí