Chủ đề 5. Tin học ứng dụng

Bình chọn:
4.1 trên 30 phiếu
Câu 10.1 trang 37 SBT Tin học lớp 6

Sơ đồ tư duy là gì?

Xem lời giải

Câu 10.2 trang 37 SBT Tin học lớp 6

Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:

Xem lời giải

Câu 10.3 trang 37 SBT Tin học lớp 6

Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 10.4 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?

Xem lời giải

Câu 10.5 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?

Xem lời giải

Câu 10.6 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Xem lời giải

Câu 10.7 trang 38 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sai về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt?

Xem lời giải

Câu 10.8 trang 39 SBT Tin học lớp 6

Quan sát Hình 9 và cho biết: a) Tên của chủ đề chính. b) Tên các chủ đề nhánh. c) Có thể bổ sung thêm chù đề nhánh nào nữa không?

Xem lời giải

Câu 10.9 trang 39 SBT Tin học lớp 6

Em hãy sử dụng sơ đồ tư duy để trình bày nội dung Chương 2. Trái Đất - Hành tinh của Hệ Mặt Trời trong sách Lịch sử và Địa li 6 theo gợi ý trong Hình 10.

Xem lời giải

Câu 10.10 trang 39 SBT Tin học lớp 6

Em hãy tạo sơ đồ tư duy để ghi lại những việc cần chuẩn bị cho chuyến du lịch của gia đình vào dịp nghỉ hè sắp tới.

Xem lời giải

Câu 11.1 trang 40 SBT Tin học lớp 6

Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:

Xem lời giải

Câu 11.2 trang 40 SBT Tin học lớp 6

Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?

Xem lời giải

Câu 11.3 trang 40 SBT Tin học lớp 6

Việc phải làm đầu tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:

Xem lời giải

Câu 11.4 trang 41 SBT Tin học lớp 6

Ghép tác dụng của lệnh ở cột bên trái với môi nút lệnh tương ứng ở cột bên phải cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 11.5 trang 11 SBT Tin học lớp 6

Để đặt hướng cho trang văn bản, trên thẻ Page Layout vào nhóm lệnh Page Setup sử dụng lệnh:

Xem lời giải

Câu 11.6 trang 41 SBT Tin học lớp 6

Đúng điền Đ, sai điền S vào ô tương ứng trong bảng sau:

Xem lời giải

Câu 11.7 trang 41 SBT Tin học lớp 6

Điền từ hoặc cụm từ sau vào chỗ chấm thích hợp để được câu đúng: tất cả; bốn; ngang; lề dưới; lề trang.

Xem lời giải

Câu 11.8 trang 41 SBT Tin học lớp 6

Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để

Xem lời giải

Câu 11.9 trang 3 42 SBT Tin học lớp 6

Bạn Minh đã soạn thảo một câu ca dao và định dạng văn bản như Hình 11. Theo em, bạn Minh đã sử dụng những lệnh nào để căn chỉnh lề của các đoạn văn bản? Giải thích?

Xem lời giải

Câu 11.10 trang 42 SBT Tin học lớp 6

Lệnh nào sau đây là lệnh dùng để giãn cách dòng cho văn bản?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất