Câu 11.7 trang 41 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Điền từ hoặc cụm từ sau vào chỗ chấm thích hợp để được câu đúng: tất cả; bốn; ngang; lề dưới; lề trang.

Đề bài

Điền từ hoặc cụm từ sau vào chỗ chấm thích hợp để được câu đúng: tất cả; bốn; ngang; lề dưới; lề trang.

a) Ta có thể chọn hướng trang đứng hoặc hướng trang ... cho một trang văn bản.

b) Một trang văn bản gồm có: lề trên ... lề trái, lề phải.

c) Lề của đoạn văn bản được tính từ ... đến mép (trái hoặc phải) của đoạn văn bản.

d) Việc thiết đặt lề cho một trang văn bản sẽ tác động đến ... các trang còn lại của văn bản đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc từng câu, xác định các từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết

a) Ta có thể chọn hướng trang đứng hoặc hướng trang ngang cho một trang văn bản.

b) Một trang văn bản gồm có: lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải.

c) Lề của đoạn văn bản được tính từ lề trang đến mép (trái hoặc phải) của đoạn văn bản.

d) Việc thiết đặt lề cho một trang văn bản sẽ tác động đến tất cả các trang còn lại của văn bản đó.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí