Câu 11.15 trang 43 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


a) Em hãy soạn thảo một văn bản giới thiệu các món ăn đặc sản của quê hương mình và thực hiện các yêu cầu định dạng sau đây: b) Em hãy mở lại tệp văn bản đã lưu và thực hiện các yêu cầu sau:

Đề bài

a) Em hãy soạn thảo một văn bản giới thiệu các món ăn đặc sản của quê hương mình và thực hiện các yêu cầu định dạng sau đây:

- Đặt lề trang văn bản: lề trên (2.5 cm), lề dưới (2.5 cm), lề trái (3 cm), lề phải (2 cm).

- Đặt hướng trang đứng.

- Đặt khoảng cách giữa các dòng trong văn bản là 1.15 (Multiple 1.15).

- Căn giữa cho tiêu đề của văn bản. Các đoạn văn bản còn lại căn thẳng hai lề.

- Lưu văn bản.

b) Em hãy mở lại tệp văn bản đã lưu và thực hiện các yêu cầu sau:

- Chèn thêm hình ảnh minh hoạ cho từng món ăn đặc sản.

- Thực hiện căn chỉnh và sắp xếp để vị trí các bức ảnh hợp lí.

- Lưu văn bản vừa chỉnh sửa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Soạn thảo văn bản theo nội dung tự chọn.

- Lưu ý căn chỉnh lề văn bản.

Lời giải chi tiết

a)   

- Đặt lề chọn lệnh Page Layout/Margins/Custom Margins. Đặt lại các thông số lề tại các ô Left (lề trái), Right (lề phải), Top (lề trên), Bottom (lề dưới).

- Đặt hướng trang đứng: Chọn thẻ Page Layout chọn nhóm lệnh Page Setup, nháy vào nút tam giác của lệnh Orientation chọn Portrait.

- Đặt khoảng cách dòng: Chọn thẻ Home, trong nhóm lệnh Paragraph, nháy vào nút tam giác của lệnh Line and Paragraph Spacing và chọn giá trị 1.15.

- Căn giữa cho tiêu đề của văn bản. Các đoạn văn bản còn lại căn thẳng hai lề. Đưa con trỏ chuột vào tiêu đề bài viết và chọn lệnh trong nhóm lệnh Paragraph của thẻ Home (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E). Đưa trỏ chuột vào vị trí bất kì của đoạn văn bản và chọn lệnh trong nhóm lệnh Paragraph của thẻ Home (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + J).

- Lưu văn bản: Chọn lệnh File/Save (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S).

b)

- Chèn ảnh vào vị trí thích hợp: Insert/ Picture.

- Định dạng lại hình ảnh cho hợp li: Nháy chuột vào hình ảnh cần định dạng, chọn thẻ Picture Tools, chọn lệnh Format. Sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết như: màu sắc, khung viền, kích thước, bố trí ảnh trên trang văn bản, ...

- Lưu văn bản: File/Save hoặc Ctrl + S.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí