Bài 13. Tìm kiếm và thay thế SBT Tin học 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 107 phiếu
Câu 13.1 trang 50 SBT Tin học lớp 6

Lệnh Find được sử dụng khi nào?

Xem lời giải

Câu 13.2 trang 50 SBT Tin học lớp 6

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thiện các câu sau:

Xem lời giải

Câu 13.3 trang 50 SBT Tin học lớp 6

Hãy sắp xếp các bước thực hiện việc tìm kiếm một từ hoặc cụm từ trong văn bản.

Xem lời giải

Câu 13.4 trang 51 SBT Tin học lớp 6

Quan sát các lệnh sau có trong hộp thoại “Find and Replace" (Hình 14). Ghép mỗi nút lệnh ở cột bên trái với tác dụng của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 13.5 trang 51 SBT Tin học lớp 6

Hãy sắp xếp lại các bước theo trình tự thực hiện việc thay thế từ hoặc cụm từ cần tìm kiếm.

Xem lời giải

Câu 13.6 trang 51 SBT Tin học lớp 6

Điền từ hoặc cụm từ (chính xác; tìm kiếm; thay thế; yêu cầu) vào chỗ chấm thích hợp để hoàn thành đoạn văn bản dưới đây:

Xem lời giải

Câu 13.7 trang 51 SBT Tin học lớp 6

Bạn An đang viết về đặc sản cốm Làng Vòng để giới thiệu Ẩm thực Hà Nội cho các bạn ở Tuyên Quang. Tuy nhiên, bạn muốn sửa lại văn bản, thay thế tất cả các từ “món ngon” bằng từ “đặc sản”. Bạn sẽ sử dụng lệnh nào trong hộp thoại “Find and Replace"?

Xem lời giải

Câu 13.8 trang 52 SBT Tin học lớp 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Xem lời giải

Câu 13.9 trang 52 SBT Tin học lớp 6

Khi sử dụng hộp thoại “Find and Replace", nếu tìm được một từ mà chúng ta không muốn thay thế, chúng ta có thể bỏ qua từ đó bằng cách chọn lệnh nào?

Xem lời giải

Câu 13.10 trang 52 SBT Tin học lớp 6

Sau khi đọc lại, bạn An nhận thấy không nên thay thế tất cả các từ “đặc sản” trong văn bản thành từ “món ngon", mà chỉ thay một số từ.

Xem lời giải