Câu 16.13 trang 61 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh mô tả việc phân nhóm tuổi lao động nữ giới ở thời điểm năm 2020 như sau:

Đề bài

Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh mô tả việc phân nhóm tuổi lao động nữ giới ở thời điểm năm 2020 như sau:

Nhóm tuổi dưới lao động: từ sơ sinh đến 14 tuổi.

Nhóm tuổi lao động: từ 15 đến 55 tuổi.

Nhóm tuổi ngoài lao động: từ 56 tuổi trở lên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mô tả, xác định đầu vào, đầu ra, các lệnh thực hiện để mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên và vẽ sơ đồ khối tương ứng

Lời giải chi tiết

Mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên

Nếu tuổi < 15 thì thông báo “Dưới độ tuổi lao động”.

Ngược lại nếu Tuổi <= 55 thì thông báo “Trong độ tuổi lao động".

Nếu Tuổi > 55 thì thông báo “Hết độ tuổi lao động”.

- Sử dụng sơ đồ khối như hình dưới:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí