Bài 17. Chương trình máy tính SBT Tin học 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.7 trên 85 phiếu
Câu 17.1 trang 63 SBT Tin học lớp 6

Chương trình máy tính là

Xem lời giải

Câu 17.2 trang 63 SBT Tin học lớp 6

Để viết chương trình cho máy tính, người lập trình sử dụng loại ngôn ngữ nào?

Xem lời giải

Câu 17.3 trang 63 SBT Tin học lớp 6

Trong các tên sau đây, đâu là tên của một ngôn ngữ lập trình?

Xem lời giải

Câu 17.4 trang 64 SBT Tin học lớp 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Xem lời giải

Câu 17.5 trang 64 SBT Tin học lớp 6

Ghép ý nghĩa mỗi câu lệnh với lệnh trong Scratch và kí hiệu hình học của sơ đồ khối cho phù hợp

Xem lời giải

Câu 17.6 trang 65 SBT Tin học lớp 6

Trong Scratch, câu lệnh ở hình 20 thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

Xem lời giải

Câu 17.7 trang 65 SBT Tin học lớp 6

Trong Scratch, câu lệnh ở hình 21 thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

Xem lời giải

Câu 17.8 trang 65 SBT Tin học lớp 6

Ghép mỗi cấu trúc điều khiển tương ứng với khối lệnh trong Scratch.

Xem lời giải

Câu 17.9 trang 66 SBT Tin học lớp 6

Lệnh trong Hình 22 là lệnh lặp thực hiện cho nhân vật, nhân vật sẽ dừng lại khi nào?

Xem lời giải

Câu 17.10 trang 66 SBT Tin học lớp 6

Lệnh nào sau đây trong Scratch thực hiện cấu trúc rẽ nhánh?

Xem lời giải

Câu 17.11 trang 66 SBT Tin học lớp 6

Cho chương trình Scratch sau đây: Điều gì xảy ra khi chú mèo di chuyển đến cạnh của sân khấu?

Xem lời giải

Câu 17.12 trang 67 SBT Tin học lớp 6

Chương trình Scratch ở hình 24 thực hiện công việc gì?

Xem lời giải

Câu 17.13 trang 67 SBT Tin học lớp 6

Bạn An muốn tạo một chương trình Scratch để khi chạy chương trình chú mèo phát ra âm thanh "Meow" và nói "Meo, meo, meo". Cả hai hành động trên lặp lại 3 lần. Trong các chương trình Scratch sau đây, những chương trình nào giải quyết được yêu cầu của An

Xem lời giải

Câu 17.14 trang 67 SBT Tin học lớp 6

Chương trình Scratch nào thực hiện đúng sơ đồ khối của hình 25?

Xem lời giải

Câu 17.15 trang 68 SBT Tin học lớp 6

Bạn Khoa muốn viết chương trình Scratch để thực hiện cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam. Hình 26 là một chương trình Scratch mà bạn đã viết.

Xem lời giải

Câu 17.16 trang 69 SBT Tin học lớp 6

Nhân ngày tết Trung thu, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia giảm giá vé cho người xem dưới 15 tuổi

Xem lời giải

Câu 17.17 trang 69 SBT Tin học lớp 6

Cho sơ đồ khối thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số a, b như Hình 27:

Xem lời giải