Câu 17.16 trang 69 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Nhân ngày tết Trung thu, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia giảm giá vé cho người xem dưới 15 tuổi

Đề bài

Nhân ngày tết Trung thu, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia giảm giá vé cho người xem dưới 15 tuổi.

a) Hãy mô tả thuật toán thực hiện việc kiểm tra một người xem có được giảm giá vé hay không theo cách liệt kê các bước bằng ngôn ngữ tự nhiên và xác định đầu vào, đầu ra của thuật toán.

b) Hãy mô tả thuật toán ở câu a bằng sơ đồ khối.

c) Hãy viết chương trình Scratch thực hiện công việc trên.

Lời giải chi tiết

a) Mô tả thuật toán thực hiện việc kiểm tra một người xem có được giảm giá vé hay không

- Đầu vào: Số tuổi.

- Đầu ra: Thông báo khách hàng có được giảm giá vé hay không.

- Thuật toán:

+ Hỏi số tuổi của khách hàng.

+ Nếu khách hàng lớn hơn 15 tuổi thì thông báo “Bạn được giảm 10% giá vé", ngược lại thi thông báo “Bạn không được giảm giá vé”.

b) Mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối


Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí