Câu 17.4 trang 64 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Đề bài

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Phát biểu

Đúng (Đ) /Sai (S)

a) Chương trình máy tính là một cách mô tả thuật toán để máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

 

b) Chương trình máy tính là một tập hợp các lệnh viết bằng hai bit 0 và 1.

 

c) Chương trình máy tính dựa trên dữ liệu đầu vào, tiến hành các bước xử lí để trả lại kết quả đầu ra.

 

d) Chương trình được lập trình trên máy tính chỉ sử dụng cho máy tính, không sử dụng cho các thiết bị khác.

 

e) Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

 

f) Mỗi thuật toán cần một ngôn ngữ lập trình riêng để viết thành chương trình.

 

g) Có thể dùng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau để thể hiện một thuật toán.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chương trình là tập hợp các lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình.

- Chương trình được lập trình trên máy tính, bên cạnh sử dụng cho máy tính, có thể sử dụng cho các thiết bị khác.

- Các thuật toán có thể dùng một ngôn ngữ lập trình giống nhau để viết thành chương trình.

Lời giải chi tiết

Phát biểu

Đúng (Đ) /Sai (S)

a) Chương trình máy tính là một cách mô tả thuật toán để máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

 Đ

b) Chương trình máy tính là một tập hợp các lệnh viết bằng hai bit 0 và 1.

 S

c) Chương trình máy tính dựa trên dữ liệu đầu vào, tiến hành các bước xử lí để trả lại kết quả đầu ra.

 Đ

d) Chương trình được lập trình trên máy tính chỉ sử dụng cho máy tính, không sử dụng cho các thiết bị khác.

 S

e) Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

 Đ

f) Mỗi thuật toán cần một ngôn ngữ lập trình riêng để viết thành chương trình.

 S

g) Có thể dùng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau để thể hiện một thuật toán.

 Đ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí