Câu 13.10 trang 52 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Sau khi đọc lại, bạn An nhận thấy không nên thay thế tất cả các từ “đặc sản” trong văn bản thành từ “món ngon", mà chỉ thay một số từ.

Đề bài

Sau khi đọc lại, bạn An nhận thấy không nên thay thế tất cả các từ “đặc sản” trong văn bản thành từ “món ngon", mà chỉ thay một số từ.

Bạn An đã thực hiện các bước sau đây:

1) Nháy chuột chọn thẻ Home.

2) Trong nhóm lệnh Editing chọn Find.

3) Trong cửa sổ Navigation, gõ từ “đặc sản” rồi nhấn phím Enter, khi đó các từ tìm thấy được đánh dấu.

4) Với mỗi từ tìm thấy, từ nào cần thay thì bạn An xoá từ đó và gõ từ “món ngon” thay vào vị trí của từ vừa xoá.

Cách làm trên của bạn An có giải quyết được yêu cầu không? Em hãy nhận xét về tính hiệu quả của cách làm trên.

Lời giải chi tiết

- Bạn An thực hiện theo 4 bước như vậy sẽ giải quyết được yêu cầu đặt ra.

- Tuy nhiên, việc sửa từng từ bằng tay sẽ mất nhiều công sức và không hiệu quả. Thay vì sửa bằng tay từng từ, bạn có thể dùng lệnh thay thế Replace để thay từng từ. Từ nào không cần thay thế, bạn có thể dùng lệnh “Find Next” để bỏ qua và tìm từ tiếp theo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí