Câu 15.11 trang 56 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Cho biết đầu vào, đầu ra của các thuật toán sau đây:

Đề bài

Cho biết đầu vào, đầu ra của các thuật toán sau đây:

a) Thuật toán nhân đôi số a.

b) Thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a, b.

c) Thuật toán hoán đổi vị trí chỗ ngồi cho hai bạn trong lớp.

d) Thuật toán tìm một cuốn sách có trên giá sách hay không.

Lời giải chi tiết

a) Thuật toán nhân đôi một số a.

- Đầu vào: số a.

- Đầu ra: giá trị 2a.

b) Thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a, b.

- Đầu vào: hai số a, b.

- Đầu ra: số lớn hơn.

c) Thuật toán hoán đổi vị trí chỗ ngồi cho hai bạn trong lớp.

- Đầu vào: vị trí chỗ ngồi của hai bạn a, b trong lớp.

- Đầu ra: vị trí chỗ ngồi mới của hai bạn a, b sau khi hoán đổi.

d) Thuật toán tìm một cuốn sách có trên giá sách hay không?

- Đầu vào: tên cuốn sách cần tìm, giá sách.

- Đầu ra: thông báo cuốn sách có trên giá hay không, nếu có chỉ ra vị trí của nó trên giá sách.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí