Câu 12.7 trang 45 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Bạn đã sử dụng lệnh nào trong nhóm lệnh Alignment:

Đề bài

Trong nhóm lệnh Alignment của thẻ ngữ cảnh Table Tools/Layout, dữ liệu trong ô được căn chỉnh theo hai chiều dọc và ngang. Căn theo chiều dọc có 3 lựa chọn: trên, giữa, dưới. Căn theo chiều ngang cũng có 3 lựa chọn: trái, giữa, phải. Hình ảnh trực quan cho các lựa chọn căn chỉnh dữ liệu của ô được thể hiện trong bảng sau:

Bạn An đã căn chỉnh dữ liệu trong ô để được kết quả như Hình 13 sau:

Bạn đã sử dụng lệnh nào trong nhóm lệnh Alignment:

A. Trên, Trái.

B. Trên, Giữa.

C. Trên, Phải.

D. Giữa, Giữa. 

Lời giải chi tiết

Bạn An đã sử dụng lệnh Trên, Giữa trong nhóm lệnh Alignment:

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí