Câu 12.6 trang 45 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.

Đề bài

Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho phù hợp.

1) Delete Columns

a) Tách một ô thành nhiều ô

2) Delete Rows

b) Gộp nhiều ô thành một ô

3) Split Cells

c) Xoá cột đã chọn

4) Merge Cells

d) Xoá hàng đã chọn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Delete Columns: Xoá cột đã chọn.

- Delete Rows: Xoá hàng đã chọn.

- Split Cells: Tách một ô thành nhiều ô.

- Merge Cells: Gộp nhiều ô thành một ô.

Lời giải chi tiết

1 - c

2 - d

3 - a

4 - b

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí