Câu 2.15 trang 10 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Đề bài

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Phát biểu

Đúng (Đ)/Sai (S)

a) Máy tính xử lí thông tin nhanh, chính xác hơn con người.

 

b) Máy ảnh có đầy đủ các chức năng của quá trình xử lí thông tin bao gồm: thu nhận, biến đổi, lưu trữ và truyền thông tin.

 

c) Thẻ nhớ, USB có thể là thiết bị lưu trữ nhưng cũng có thể là thiết bị đầu vào.

 

d) Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính.

 

e) Nhờ máy tính, con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.

 

f) Máy tính có thể thay thế con người ở tất cả lĩnh vực.

 

g) Nhờ máy tính và mạng máy tính, thông tin được truyền một cách nhanh chóng gần như tức thời.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về xử lí thông tin.

Lời giải chi tiết

Phát biểu

Đúng (Đ)/Sai (S)

a) Máy tính xử lí thông tin nhanh, chính xác hơn con người.

Đ

b) Máy ảnh có đầy đủ các chức năng của quá trình xử lí thông tin bao gồm: thu nhận, biến đổi, lưu trữ và truyền thông tin.

Đ

c) Thẻ nhớ, USB có thể là thiết bị lưu trữ nhưng cũng có thể là thiết bị đầu vào.

Đ

d) Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính.

Đ

e) Nhờ máy tính, con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.

Đ

f) Máy tính có thể thay thế con người ở tất cả lĩnh vực.

S

g) Nhờ máy tính và mạng máy tính, thông tin được truyền một cách nhanh chóng gần như tức thời.

Đ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí