Câu 1.4 trang 3 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.

B. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.

C. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.

D. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dữ liệu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

- Thông tin được ghi lên vật mang tin trở thành dữ liệu.

Lời giải chi tiết

Đáp án: A. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu