Câu 1.7 trang 3 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết.

B. Thông tin là những gì có giá trị, dữ liệu là những thứ vô giá trị.

C. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người.

D. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thông tin đem lại hiểu biết cho con người. Mọi hoạt động của con người đều cần đến thông tin.

- Thông tin giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp hoạt động của con người đạt hiệu quả.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B. Thông tin là những gì có giá trị, dữ liệu là những thứ vô giá trị.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu