Câu 1.3 trang 4 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Thông tin là kết quả của việc xử li dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.

B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.

C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.

D. Dữ liệu chỉ có trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

- Thông tin được ghi lên vật mang tin trở thành dữ liệu.

Lời giải chi tiết

Đáp án: A. Thông tin là kết quả của việc xử li dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu