Câu 1.1 trang 3 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Phương án nào sau đây là thông tin?

A. Các con số thu thập được qua cuộc điều tra dân số.

B. Kiến thức về phân bố dân cư.

C. Phiếu điều tra dân số.

D. Tệp lưu trữ tài liệu về điều tra dân số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

Lời giải chi tiết

Đáp án: C. Phiếu điều tra dân số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu