Câu 1.6 trang 3 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng về lợi ích của thông tin?

A. Có độ tin cậy cao, đem lại hiểu biết cho con người.

B. Đem lại hiểu biết cho con người, không phụ thuộc vào dữ liệu.

C. Có độ tin cậy cao, không phụ thuộc vào dữ liệu.

D. Đem lại hiểu biết và giúp con người có những lựa chọn tốt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thông tin đem lại hiểu biết cho con người. Mọi hoạt động của con người đều cần đến thông tin.

- Thông tin giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp hoạt động của con người đạt hiệu quả.

Lời giải chi tiết

Đáp án: D. Đem lại hiểu biết và giúp con người có những lựa chọn tốt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu