Câu 1.2 trang 3 SBT Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao.

B. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra.

C. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.

D. Dữ liệu chỉ có ở trong máy tính.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thông tin được ghi lên vật mang tin trở thành dữ liệu.

- Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

Lời giải chi tiết

Đáp án: C. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu